26 กันยายน 2554

นครชัยแอร์พร้อมเปิดให้บริการแล้วกับเส้นทางใหม่ ระยอง-น่าน เริ่มวิ่ง 7 ตค.54

นครชัยแอร์ พร้อมต้อนรับเส้นทางใหม่ ระยอง - น่าน ซึ่งจะเริ่มเปิดเดินรถวันแรกวันที่ 7 ตุลาคม 2554 โดยเปิดให้บริการวันละ 2 เที่ยว ได้แก่เที่ยวเวลา 16.45 น. และ 18.15 น. ผู้โดยสารท่านใดสนใจสำรองที่นั่งสามารถสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถสำรองได้ที่ 0-2936-0009 **สำหรับเส้นทาง ระยอง - น่าน เปิดให้บริการด้วยรถ VIP NCA Gold Class 32 ที่นั่ง รถใหม่จากนครชัยแอร์ค่ะ อบอุ่น ปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์ นครชัยแอร์ยินดีรับใช้ ขอบพระคุณค่ะ

24 กันยายน 2554

นครชัยแอร์จัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการสวนป่า 100 ปีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี '54

นครชัยแอร์ ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคุณธรรม จัดกิจกรรมเพื่อร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ ในโครงการสวนป่า 100 ปี เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2554 โดยกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ จัดขึ้นที่สวนป่าเมืองเก่า จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2554 นำโดยคุณจักรินทร์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด และประธานมูลนิธิสว่างคุณธรรม ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทนครชัยแอร์ ตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดชัยภูมิ และครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ คุณจรินทร์ จักกะพาก ร่วมเป็นประธานในพิธีและร่วมปลูกป่าในครั้งนี้ สำหรับกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการสวนป่า 100 ปีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี เป็นกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยจัดให้มีขึ้นทุกปี ในช่วงเดือนสิงหาคม เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ และร่วมแสดงจุดยืนในฐานะภาคธุรกิจเอกชนที่ร่วมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักและหวงแหนในธรรมชาติ ตลอดจนช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว อันเป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตและช่วยนำประโยชน์สู่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศึกษาธรรมชาติหรือแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ในอนาคต // อบอุ่น ปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์ นครชัยแอร์ ยินดีรับใช้ ขอบพระคุณค่ะ สำรองที่นั่ง-สอบถามรายละเอียด ติดต่อ Call Center 0-2936-0009 ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์ นครชัยแอร์

นครชัยแอร์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 36 รวมเงินรางวัลกว่า 7 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 นครชัยแอร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ขึ้นที่ อาคารสโมสร กรมการขนส่งทางบก ซึ่งครั้งนี้มีพนักงานขับรถของ นครชัยแอร์ เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 273 ท่าน และพนักงานเกษียณอายุอีก 2 ท่านรวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 7,601,000 บาท ทางบริษัท ขอแสดงความยินดีกับพนักงานขับรถทุกท่านทีได้รับรางวัลในครั้งนี้

ซึ่งโครงการ รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งนี้ ได้จัดให้มีการพิจารณาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยในการขับรถตามกฏจราจรเน้นความปลอดภัย และสร้างมาตรฐานการขับรถของพนักงานขับรถ นครชัยแอร์ ทุกท่าน

อบอุ่น ปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์
นครชัยแอร์ ขอบพระคุณค่ะ
Call center 0-2936-0009

ซื้อตั๋ว จองตั๋วนครชัยแอร์ ผ่านแอปพลิเคชั่นรับของที่ระลึกฟรี

ซื้อตั๋ว-จองตั๋วนครชัยแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่น NCA Mobile รับของที่ระลึกฟรีที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทุกสาขา เริ่ม 13 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (...