25 พฤษภาคม 2554

แนะนำการใช้สิทธิสมาชิกนครชัยแอร์รับส่วนลด ในการซื้อตั๋ว


รายละเอียดการใช้สิทธิสมาชิก นครชัยแอร์

1.ใช้สิทธิสมาชิกสำรองที่นั่งผ่าน Call Center 0-2936-0009 จองล่วงหน้า
ได้ 45 วันลูกค้าที่เป็นสมาชิกให้แจ้งเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ก่อนทำการจอง

2.ใช้สิทธิสมาชิกสำรองที่นั่งผ่าน Internet จองล่วงหน้าได้ 45 วัน ลูกค้าที่เป็น
สมาชิกทำรายการจองได้ที่หน้าเวบไซต์ www.nca.co.th หรือ

3.ใช้สิทธิสมาชิกในการซื้อตั๋วโดยสารหน้าเคาน์เตอร์ ซื้อล่วงหน้าได้ 30 วัน ลูกค้าที่
เป็นสมาชิกGo Card ให้แสดงบัตรประชาชน / ใบขับขี่ (ตัวจริง) เท่านั้น

12 พฤษภาคม 2554

นครชัยแอร์เปิดสำรองที่นั่งล่วงหน้าเทศกาลเข้าพรรษา 2554


นครชัยแอร์เปิดสำรองตั๋วล่วงหน้าเทศกาลเข้าพรรษา 2554
สามารถสำรองล่วงหน้าได้เฉพาะผ่าน Call Center 0-2936-0009
และ Internet ล่วงหน้าได้ 57 วัน
เริ่มเปิดสำรองวันแรก 23 พฤษภาคม 2554
สำหรับการเดินทางช่วงเข้าพรรษาวันที่ 14-18 กรกฎาคม 54
**วันที่ 14-18 ก.ค. 54 รถนครชัยแอร์ ไม่เข้ารับ-ส่งผู้โดยสารที่หมอชิตเพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด

หมายเหตุสำหรับการซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์จะซื้อล่วงหน้าได้ 30 วันค่ะ
อบอุ่น ปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์ นครชัยแอร์ยินดีรับใช้ ขอบพระคุณค่ะ

ซื้อตั๋ว จองตั๋วนครชัยแอร์ ผ่านแอปพลิเคชั่นรับของที่ระลึกฟรี

ซื้อตั๋ว-จองตั๋วนครชัยแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่น NCA Mobile รับของที่ระลึกฟรีที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทุกสาขา เริ่ม 13 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (...