บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2010

โครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทาง บริษัทนครชัยแอร์

รูปภาพ
โครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทาง จากบริษัท นครชัยแอร์
เพราะเราเข้าใจดีว่า ความพึงพอใจในการได้รับบริการของผู้โดยสารรถประจำทาง คือการได้เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตรงเวลา ดังนั้น หากมีกรณีรถเสียระหว่างทางทำให้ไม่สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางตามเวลาที่กำหนดไว้ อาจมีผลทำให้ผู้โดยสารบางท่านพลาดนัดสำคัญหรือเสียโอกาสในการทำงาน
นครชัยแอร์ ในฐานะผู้ให้บริการรถโดยสาร มีความเข้าใจและมองเห็นความสำคัญเรื่องเวลาในการเดินทาง จึงได้พัฒนาระบบการตรวจสอบสภาพรถโดยสารให้มีมาตรฐานสูงสุด เพื่อเป็นการป้องกันรถเสียหรือเหตุขัดข้องระหว่างการเดินทาง ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารทุกท่านเกิดความมั่นใจในทุกๆ ครั้งที่เดินทางกับนครชัยแอร์จะได้รับความสะดวกสบายและความเรียบร้อยในการเดินทางจนถึงจุดหมาย อย่างปลอดภัยและตรงต่อเวลา
บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ได้จัดตั้งโครงการประกันรถไม่เสียระหว่างทาง ขึ้นโดยมีแนวความคิดที่ต้องการสร้างหลักประกันความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้โดยสาร โดยหากมีเหตุที่รถโดยสารเสียทำให้ไม่สามารถเดินทางต่อได้ภายใน 3 ชั่วโมง ผู้โดยสารจะได้รับการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเสียเวลาดังกล่าวตามการ…