บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2013

นครชัยแอร์เปิดจองตั๋วล่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์ 2556

รูปภาพ
นครชัยแอร์ ประชาสัมพันธ์ เปิดจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์ 2556
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางช่วงเทศกาล ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2556
รายละเอียดดังนี้

1. เปิดจองตั๋ววันแรก  25 ก.พ. 56  ( 8 เส้นทาง ) ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ

กรุงเทพฯ - เชียงใหม่กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์กรุงเทพฯ - ขอนแก่นกรุงเทพฯ - อุดรธานีเชียงใหม่ - อุบลราชธานีเชียงใหม่ - ระยองระยอง - แม่สายระยอง - น่าน2. เปิดจองตั๋ววันแรก  26 ก.พ. 56  ( 5 เส้นทาง ) ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ กรุงเทพฯ - อุบลราชธานีกรุงเทพฯ - ศรีสะเกษกรุงเทพฯ - สุรินทร์กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์ระยอง - อุบลราชธานี
โดยในครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนวันแรกที่สามารถเปิดจองตั๋วออกเป็น 2 วัน (แบ่งเส้นทาง)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดอัตราความหนาแน่นของจำนวนสายที่โทรเข้าระบบในวันแรก
และเพื่อลดอัตราการโหลดข้อมูลจำนวนมากในการทำรายการผ่านอินเตอร์เน็ตในวันแรก

หมายเหตุ
1. กำหนดตามประกาศสามารถจองล่วงหน้าได้ 51 วัน เฉพาะการจองผ่าน Call Center / อินเตอร์เน็ต
2. สำหรับการซื้อตั๋วหน้าช่องจำหน่ายตั๋ว สามารถซื้อล่วงหน้าได้ 30 วัน (ทุกกรณี)
3. สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางในวันอื่นๆ สามาร…