บทความ

โฆษณานครชัยแอร์ ชุด "นครชัยแอร์ วางใจ..หายคิดถึง"

นครชัยแอร์ในรายการ The Naked Show (ดิจิตอลทีวี ช่อง 1) ช่วงที่ 1

นครชัยแอร์ ย้ายจุดขึ้นลงรถที่ขอนแก่น ไปที่ บขส. 3 (ขอนแก่น)