16 กันยายน 2553

พนักงานนครชัยแอร์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัลพนักงานดีเด่น สาขารถร่วมบริการ


พนักงานนครชัยแอร์ ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล พนักงานดีเด่นประเภทรถร่วมบริการ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
บริษัท ขนส่ง ครบรอบ 80 ปี จำนวนทั้งสิ้น 2 ท่าน
1. นายเก้า หมั่นหินลาด พนักงานขับรถนครชัยแอร์
2. นายมานิท สิงห์วี พนักงานบริการบนรถ

นครชัยแอร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานทุกท่านด้วยค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ

บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จัดอบรมฝ่ายช่างเทคนิค นครชัยแอร์


เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จัดอบรมฝ่ายช่างเทคนิค นครชัยแอร์เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและระบบอิเลคทรอนิคส์ รถยูโร ทู
และ ยูโร ทรี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง
การฝึกอบรมถือเป็นนโยบายหลักที่ต้องการให้พนักงานทุกคนมีความสามารถและพัฒนาทักษะด้านต่างๆ อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะวิชาชีพเฉพาะทาง และมีการจัดให้อบรมหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง

สำนักงานขนส่ง จ.ชลบุรี นำคณะผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง เข้าศึกษาดู


สำนักงานขนส่ง จ.ชลบุรี นำคณะผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง เข้าศึกษาดูงานที่บริษัท เอ็น ซี เอ เดอะสวีท (ในเครือนครชัยแอร์)เพื่อศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสาร
ทั้งนี้เพื่อศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการตลอดจนเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ประกอบการขนส่งฯ ทางสำนักงานขนส่งฯ จ.ชลบุรีได้พิจารณาแล้วว่า บริษัท เอ็น ซี เอ เดอะสวีท จำกัด (ในเครือนครชัยแอร์)เป็นผู้ประกอบการรถโดยสารไม่ประจำทางแห่งแรกที่ได้รับรางวัลรถทัศนาจรมาตรฐาน 5 ดาว จากกรมการขนส่งทางบก ครั้งนี้มีผู้ประกอบการเขตพื้นที่ จ.ชลบุรี เข้ามาศึกษาดูงานจำนวน 40 ท่าน

นครชัยแอร์ยินดีรับใช้ ขอบพระคุณค่ะ
Call center 0-2936-0009

นครชัยแอร์ จัดพิธีมอบรางวัล โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 34


นครชัยแอร์ จัดพิธีมอบรางวัล โครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ครั้งที่ 34
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ อาคารสโมสร กรมการขนส่งทางบก
โดยได้รับเกียรติจาก คุณชัยรัตน์ สงวนซื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานมอบรางวัล ประกาศนียบัตร และนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุขุม นวลสกุล วิทยากรชื่อดังร่วมแสดงมุมมองความคิดในหัวข้อ ขับรถให้ปลอดภัย ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในห้องประชุมมีสีสันเป็นอย่างมาก
ครั้งนี้มีพนักงานขับรถ นครชัยแอร์ ได้รับรางวัล 244 ท่าน รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 6,395,000 บาท และมีพนักงานขับรถเกษียณอายุงาน 2 ท่าน เข้ารับมอบเงินบำเหน็จ
สำหรับโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ นครชัยแอร์ จัดให้มีขึ้นทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานขับรถด้วยความระมัดระวังและเป็นรางวัลตอบแทนให้สำหรับผู้ที่ขับรถด้วยความไม่ประมาท ซึ่งอุบัติเหตุทางรถยนตร์นับเป็นสาเหตุต้นๆ ที่ทำให้ประชากรเสียชีวิต หรือ พิการ นครชัยแอร์จึงจัดตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการลดอุบัติเหตุทางท้องถนน และที่สำคัญกว่านั้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารตลอดการเดินทาง

นครชัยแอร์ขอร่วมแสดงความยินดีกับพนักงานขับรถทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้
(อบอุ่น ปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์ )

กิจกรรมปลูกป่า โครงการสวนป่า 100 ปี เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี


นครชัยแอร์ ร่วมกับ มูลนิธีสว่างคุณธรรม จัดกิจกรรมปลูกป่า ใน โครงการสวนป่า 100 ปีเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมมีขึ้นที่ สวนป่าโชคชัย จ.นครราชสีมา
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา คุณประจักษ์ สุวรรณภักดี มาเป็นประธานและร่วมกิจกรรมปลูกป่า
และครั้งนี้ นครชัยแอร์ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 300 ทุน เพื่อช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา และเพื่อเป็นการทำคุณประโยชน์ให้กับส่วนร่วม
นครชัยแอร์ ยินดีรับใช้ ขอบพระคุณค่ะ

เปิดตัวรถใหม่ New Gold Class


เปิดตัวรถใหม่ New Gold Class ดีไซน์ภายในให้รองรับความสะดวกสบายตลอดการเดินทางมากยิ่งขึ้น และมาพร้อมกับเบาะที่นั่งที่มี TV ติดหลังเบาะทุกที่นั่งเป็นส่วนตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ขนาดจอ 7"

ซื้อตั๋ว จองตั๋วนครชัยแอร์ ผ่านแอปพลิเคชั่นรับของที่ระลึกฟรี

ซื้อตั๋ว-จองตั๋วนครชัยแอร์ผ่านแอปพลิเคชั่น NCA Mobile รับของที่ระลึกฟรีที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วทุกสาขา เริ่ม 13 เมษายน 2561 เป็นต้นไป (...