นครชัยแอร์จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งที่ 36 รวมเงินรางวัลกว่า 7 ล้านบาทเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 นครชัยแอร์ ได้จัดพิธีมอบรางวัลโครงการรณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุ ขึ้นที่ อาคารสโมสร กรมการขนส่งทางบก ซึ่งครั้งนี้มีพนักงานขับรถของ นครชัยแอร์ เข้ารับรางวัลทั้งสิ้น 273 ท่าน และพนักงานเกษียณอายุอีก 2 ท่านรวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 7,601,000 บาท ทางบริษัท ขอแสดงความยินดีกับพนักงานขับรถทุกท่านทีได้รับรางวัลในครั้งนี้

ซึ่งโครงการ รณรงค์ขับรถให้ปลอดอุบัติเหตุครั้งนี้ ได้จัดให้มีการพิจารณาทุกปี ปีละ 2 ครั้ง เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวินัยในการขับรถตามกฏจราจรเน้นความปลอดภัย และสร้างมาตรฐานการขับรถของพนักงานขับรถ นครชัยแอร์ ทุกท่าน

อบอุ่น ปลอดภัย ไปไหน ไปไหน ก็นครชัยแอร์
นครชัยแอร์ ขอบพระคุณค่ะ
Call center 0-2936-0009

ความคิดเห็น