บทความ

นครชัยแอร์ ประกาศย้ายท่าพิษณุโลก ไปยัง สถานีขนส่ง พิษณุโลก แห่งที่ 2 (เริ่ม 27 ธ.ค. 56)

รถนครชัยแอร์ ไม่เข้าหมอชิตช่วงเทศกาลปีใหม่ 57 เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด (ขึ้นรถได้ที่ศูนย์บริการ)