นครชัยแอร์ ยินดีต้อนรับ "ทุเรียน" เพื่อร่วมเดินทางไปกับรถโดยสารของเราปี 3นครชัยแอร์ ยินดีต้อนรับ "ทุเรียน" เพื่อร่วมเดินทางไปกับรถโดยสารของเราปี 3 กรุณาแจ้งพนักงานล่วงหน้า เพื่อรักษาความสดใหม่ตลอดการเดินทาง และการเก็บรักษาอย่างถูกวิธี
"Durian" is now welcome on board with prior notice. Please contact our staffs for proper handling.
(ทุเรียนจะได้รับการห่อและเก็บไว้ที่ช่องด้านล่างรถไม่อนุญาตให้นำทุเรียนขึ้นไว้ในห้องโดยสารค่ะ)
#นครชัยแอร์ #ต้อนรับทุเรียน


ความคิดเห็น