นครชัยแอร์ สืบสานตำนานวิถีอีสาน งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประจำปี 2561


นครชัยแอร์ชวนเที่ยวงานประเพณี “บุญบั้งไฟ” จ.ยโสธร ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 13 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ลานวิมานพญาแถน (อาคารพญาคันคาก) สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร

งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร หรือประเพณีบุญเดือนหก เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน โดยชาวบ้านมีความเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการแสดงความเคารพต่อพญาแถน และขอฝนจากพญาแถนก่อนเข้าสู่ฤดูกาลทำนา เพื่อความอุดมสมบูรณ์ทางการเกษตร ซึ่งจังหวัดยโสธรจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม (บั้งไฟเอ้) การประกวดแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟ การสาธิตและร่วมการแกะลายบั้งไฟ การแสดงรถบั้งไฟโบราณ การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การแสดงแสงสีสื่อผสม ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร) ชมการเตรียมและฝึกซ้อมการรำของขบวนบั้งไฟของคุ้มวัดต่าง ๆ การจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์และบั้งไฟเสี่ยงทาย การจุดโชว์บั้งไฟแฟนซี (บั้งไฟติดร่มมีควันสี) การแข่งขันบั้งไฟติดร่มแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดียโสธร

ขอบคุณข้อมูลจาก Amazing Thailand และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธร
........
#เดินทางกับนครชัยแอร์
กรุงเทพฯ ไป ยโสธร เที่ยวเวลา 09.00 น. , 20.50 น. , 21.30 น. และ 21.45 น.
ยโสธร ไป กรุงเทพฯ เที่ยวเวลา 08.30 น. , 18.10 น. , 19.45 น. , และ 20.10 น.
ค่าโดยสาร ราคาปกติ 424 บาท ราคาสมาชิก 403 บาท
........
#บุญบั้งไฟ #นครชัยแอร์ยโสธร

ความคิดเห็น