แนะนำพนักงานขับรถนครชัยแอร์ นายพงศ์พันธ์ คุ้มมาลัยแนะนำพนักงานขับรถ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด นายพงศ์พันธ์ คุ้มมาลัย ร่วมงานกับนครชัยแอร์มาแล้ว 12 ปี ปัจจุบันขับรถประจำสาย กรุงเทพฯ - สหัสขันธ์ - บ้านแพง

ส่วนหนึ่งของแนวคิด ของนายพงศ์พันธ์ คุ้มมาลัย
ในการมีส่วนร่วมให้ท้องถนนปลอดภัย
"เราต้องเป็นคนขับรถที่มีมารยาท และมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเสมอ ใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและไม่ทำผิดกฎจราจร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีบนท้องถนน เราจะไม่บีบแตรไล่รถคันข้างหน้า เราจะไม่ยกไฟไล่รถคันอื่น การแซงจะไม่แซงแบบปาดหน้า ผมคิดเสมอว่าถ้าการที่เราเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อน จะช่วยให้ท้องถนนมีความปลอดภัยได้เยอะเลยครับ"

ความคิดเห็น