นครชัยแอร์ ชวนนั่งรถ ร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 27 ม.ค. - พุธ ที่ 4 ก.พ. 58


นครชัยแอร์ ชวนนั่งรถร่วมงานนมัสการพระธาตุพนม ประจำปี 2558
ณ วัดธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม วันอังคารที่ 27 ม.ค. - พุธ ที่ 4 ก.พ. 58

ลูกค้าสามารถขึ้นรถนครชัยแอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - ธาตพนม - เรณูนคร (เปิดให้บริการแล้ว) สำรองที่นั่งโทร. 1624
เว็บไซต์ www.nakhonchaiair.com


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ วัดพระธาตุพนม
facebook : www.facebook.com/watthat
โทร. 08 2843 3340

ความคิดเห็น