นครชัยแอร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม VIP นครชัยแอร์ พบกับ ทีมอาวุโสชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554 นครชัยแอร์ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทีม VIP นครชัยแอร์ พบกับ ทีมอาวุโสชัยภูมิ โดยการแข่งขันจัดให้มีขึ้น วันที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยทีม VIP นครชัยแอร์ นำโดย คุณสายัณห์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธากรรมการบริหารและ คุณสถาพร วงศ์เบญจรัตน์ ผู้อำนวยการสายงานการเดินรถบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด ร่วมด้วยทีมคณะผู้บริหารจากนครชัยแอรื และทีมอาวุโสชัยภูมิ ประกอบด้วยข้าราชการและผู้บริหารท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ สำหรับฟุตบอลนัดพิเศษครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรบริหาร ส่วนรัฐและเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้กลุ่มข้าราชการและผู้บริหารทุกระดับหันมาสนใจออกกำลังกายเพื่อเป็นการดูรักษาสุขภาพของตนเอง นอกจากนั้นยังจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมรวมชัยภูมิซึ่งประกอบไปด้วยทีมนักกีฬาฟุตบอลจังหวัดชัยภูมิพบกับทีมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย... ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษในครั้งนี้สร้างความสนุกสนานและมิตรภาพที่ดีต่อนักกีฬาทุกท่าน อันจะนำมาซึ่งความสามัคคีในการปฏิบัติหน้าที่ต่อส่วนรวมและต่อประเทศชาติในลำดับต่อไป // ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์นครชัยแอร์

ความคิดเห็น