นครชัยแอร์ เปิดคลีนิคสอนเทคนิคฟุตบอล ให้กับเยาวชนผู้สนใจพัฒนาทักษะทางด้านฟุตบอลอย่างถูกวิธี

วันที่ 20 สิงหาคม 2554 นครชัยแอร์ จัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนที่มีใจรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล ด้วยการเปิดคลีนิคสอนเทคนิคฟุตบอลให้กับเยาวชนที่สนใจเรียนรู้เการเล่นฟุตบอลอย่างถูกวิธี ตั้งแต่การเริ่มต้นการวอมร่างกาย เทคนิคการเลี้ยงลูกบอลและการทำประตูอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้เพื่อ ให้เยาวชนได้นำความรู้และเทคนิคต่างๆ ไปพัฒนาทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ให้เกิดความชำนาญตามความชื่นชอบ หรือก้าวเข้าสู่อาชีพทางด้านกีฬาฟุตบอล สำหรับคลีนิคสอนเทคนิคฟุตบอล นครชัยแอร์ ได้เปิดโอกาสให้กับเยาวชนในจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 10 โรงเรียน ที่มีความสนใจและชื่นชอบในกีฬาฟุตบอล แต่ขาดทุนทรัพย์ในการจัดหาผู้ฝึกสอน มาสอนเทคนิคการเล่นอย่างถูกวิธี มีเยาวชนให้ความสนใจและเข้ารับการอบรมเทคนิคการเล่นฟุตบอล จำนวน 100 คน สำหรับผู้ฝึกสอนเทคนิคการเล่นฟุตบอล นำทีมโดยคุณสายัณห์ วงศ์เบญจรัตน์ ประธานบริหารบริษัท นครชัยแอร์ จำกัด อดีตนักกีฬาศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ร่วมด้วยคุณโชคทวี พรมรัตน์ (อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย) คุณศักดิ์สิทธิ์ วุฒิภราดร และ คุณจิรพงษ์ เพชรโชติ (อดีตเยาวชนทีมชาติไทย) และคณะนักกีฬาศิษย์เก่า กรุงเทพคริสเตียนฯ นครชัยแอร์ ตระหนักและต้องการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬาและทำกิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์ ทั้งนี้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงห่างไกลจากอบายมุข เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพในวันข้างหน้า NCA Call center 0-2936-0009 // ฝ่ายข่าวประชาสัมพันธ์นครชัยแอร์

ความคิดเห็น