รายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่โฆษณา นครชัยแอร์

บริษัท เอ็น ซี แอ็ดวานซ์ ภายใต้การดูแลของ นครชัยแอร์ เปิดโครงการพัฒนาพื้นที่โฆษณาภายใต้ชื่อ NC Advertisment เพื่อเปิดขายพื้นที่โฆษณาให้กับองค์กรหรือธุรกิจทุกประเภท ที่สนใจสื่อโฆษณาช่องทางใหม่ ที่ติดตามผู้โดยสารไปทุกพื้นที่ของนครชัยแอร์
ด้วยบริษัท นครชัยแอร์ เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านการเดินรถโดยสาร ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 24 ปี มีฐานลูกค้าที่หนาแน่นและเข้มแข็ง ดูได้จากรอบการสำรองที่นั่งทุกรอบโดยสารที่เต็มเกือบทุกรอบและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวต่างๆ
บริษัท เอ็น ซี แอ็ดวานซ์ จำกัด ในฐานะผู้ดูแลรายละเอียดพื้นที่โฆษาของ นครชัยแอร์ ทุกประเภท จึงมี
ความยินดีที่จะนำเสนอรายละเอียดพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
1. Spot โฆษณาบนรถโดยสาร ความยาว 30s และ 60s
2. พื้นที่โฆษณาบนจอ LCD หลังเบาะโดยสารทุกที่นั่งของรถ First Class โฉมแรก
3. พื้นที่โฆษณาบนผ้ารองศรีษะรถโดยสารนครชัยแอร์ ทุกเก้าอี้นั่ง
4. พื้นที่โฆษณาบนกล่องอาหาร ที่บริการเสิรฟบนรถ ของนครชัยแอร์
5. พื้นที่โฆษณาท้ายรถโดยสาร นครชัยแอร์
6. ป้ายโฆษณาที่ศูนย์บริการ นครชัยแอร์
7. พื้นที่เช่าตั้ง Booth กิจกรรมทั้งช่วงเทศกาลและนอกเทศกาล รับจัดอีเว้นท์กิจกรรม (ภายใต้เงื่อนไข NCA)
8. รับเป็นตัวแทนแจกสินค้าตัวอย่าง เปิดตัวสินค้า หรือแจกโบร์ชัวร์ ในช่องจำหน่ายตั๋วหรือบนรถ

สำหรับเส้นทางเดินรถของบริษัทนครชัยแอร์ในปัจจุบันสามารถตรวจสอบได้ที่
http://www.nca.co.th/runway.php

สนใจพื้นที่โฆษณากับนครชัยแอร์
สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท เอ็น ซี แอ็ดวานซ์ จำกัด
โทร. 02 936-0552

ความคิดเห็น